Frames från PSP till AS.
Tutorial om hur man

får till det med att exportera frames från AS till PSP.
Prova då om detta kan vara till hjälp.

1 Öppna Animation Shop och en ny blank bild, storlek har ingen betydelse.
2 Använd "File - Save Frames As" och se till att följande är ibockat - följ de röda markeringarna.


3 Nu ska vi ha filformat ".PSP" och det ändrar vi i rullgardinslisten.
Sedan trycker vi på knappen "OPTIONS"


4 Under OPTIONS ska vi nu se till att Version - PSP 7 compatible är ibockad - se bilden.


5 Klicka på OK och sedan på nästa bild SAVE -
Se till att spara den där du lätt kan deleta den, då den inte längre behövs.

Nu kan du stänga ner Animation Shop


Öppna upp ditt PSP.
Du MÅSTE göra detta för VARJE version av PSP du tänker använda i syfte att animera. Jag använder PSP 7 - 9 - 10, så jag måste göra detta tre gånger.

1. Öppna PSP, och förhoppningsvis ska du kunna använda vilken version av PSP du vill, när du följt dessa steg för vart och ett av dina versioner.

2. Menyn "File och Open" en ny bild i vilken storlek som helst

3. Lägg in vilken PSP bild eller valfri tube du vill i den.


4. Menyn "File, Save As"

5. I fönstret du får upp, nertill till höger, klicka på "OPTIONS"

6. I rullgardinslisten väljer jag "PSP5 compatible file" det går precis lika bra med PSP7.


7. Sen klickar du på knappen "OK"

8. Sedan i fönstret "Save As"- SPARA - se till att du vet var du sparar så du kan deleta den när du inte behöver den längre.

9. Prova nu att använda Animation Shop för att se om det fungerar.
Öppna din AS, öppna en ny tom bild, valfri storlek.
Välj menyn "File - Export frames - to paint shop pro"
eller tryck på knappen i verktygsmenyn.

Titta nu i din öppnade version av PSP, den du just jobbat med, och se att bilden finns där.
Gör nu något med bilden, t ex lägg på en tub.
Klicka i det röda krysset i höger hörn på bilden.
På FRÅGAN om du vill spara ändringarna säger du NEJ
Du får då upp en NY FRÅGA, säg JA.

Nu kommer du med automatik tillbaka till AS och om allt fungerat så ser du din bild med den nya förändringen.
Gör nu detta med alla dina versioner av PSP.

~Tillbaka~


© belongs to LBD! 080728