LBD Målarboden
Tutorial om hur man

Sparar Tubes i PSP9 och uppåt.

Man kan sortera sina tuber i olika mappar.
Så här ser det ut hos mig i utforskaren


Det som heter PB_SAVE(J) är min extra hårddisk.
Där har jag lagt allt jag är lite rädd om ifall det skulle hända nåt. Som du ser så har jag sorterat mina tuber (och det är tuber och inga psp-bilder eftersom de inte fungerar i verktyget för tubes).
Den enda av dem du ser som inte funkar i PSP är mappen zippar, detta p g a att den innehåller zippar som ska zippas upp. Tubeszippar alltså. och är ju i det skedet inga tubes. När jag zippar upp dem sorterar jag dem också i den mapp där de hör hemma.

När man kommit så långt så måste man ju länka till den här mappen
som heter PSP Tubes... det gör man i psp
Menyn "file/preferences/file locations"... Länkar gör du så här...

Som du förstår har jag inga som helst tuber i tubesmappen i jasc (psps egen mapp under program)......... när du nu har länkat så är det ju dags att kolla in hur det fungerar
Öppna din psp, öppna en tom transparent bild. Sen öppnar du tubesverktyget

I optionsmenyn klickar du på den lilla svarta pilen som jag markerat med en röd pil. Där det bara att välja kategori.. och sen kika vad man vill ha.. ångra sig, ta ny kategori... osv.....


När man ska spara nya tuber så är det ju viktigt att den hamnar i rätt mapp.
Skapa en tub som du ska spara. Du får gärna ta min Bottle of Vine
Spara den som den psp-fil den är och ta upp den i din PSP.
Vi ska nu spara den i mappen "Diverse".
Där lägger jag sådant som är svårt att artbestämma.
Jag har ju ingen mapp för flaskor.

Klicka på knappen för spara tubes den med rött understruket. Får då upp den här rutan


Klicka på knappen som finns i slutet av pilen på bilden.
Där jag har markerat med rött klickar du

Välj den mapp du vill använda dig av.... jag väljer diverse.


Klicka på okej och skriv in namn på tuben.... okej igen.. och du har nu sparat i rätt mapp i rätt kategori.... Undvik å ä och ö, eller andra underliga tecken som mellanrum i filnamnet.. Det kan fungeraa men kan även krascha. Det är bättre att lära sig göra rätt redan från start...

~Tillbaka~


© belongs to LBD! 070406