~*LBD - Learning by Doing*~

Vår grupp bestod av fyra LBD-grupper.
Dessa var "LBD Målarboden", "LBD Målarskolan",
"LBD Tubes" och "LBD Extra".

Tidigare i år, 2012, avslutade jag två av grupperna och idag har vi bara två grupper kvar LBD Målarboden, vår huvudgrupp, och LBD Tubes som endast är till för våra medlemmar.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨*~~~~~~~*¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Numera tar vi inte in nya medlemmar i LBD. De som slutar hos oss får inte heller komma tillbaka. Detta för att jag bestämt mig för att lägga ner gruppen. Vi har alltså intagningsstopp för alla. Men jag hoppas du hittar någon annan grupp där du kan lära dig PSP och känna gemenskap.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨*~~~~~~~*¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

LBD Tubes
Går ej att ansöka till.

Systergrupp till LBD Målarboden och endast för medlemmar.
Tubes är gruppen där vi delar med oss av tuber.
Egenhändigt tubade eller andras.

Är du medlem och vill vara med i tubesgruppen.
Prata då med de som har ansvaret. Marie H och Marketta.
Välkommen!!
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨*~~~~~~~*¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨